تست همدلی؛ چقدر با دیگران همدل هستید؟

به گزارش مجله فان پی سی، تست همدلی میزان توانایی شما برای همدلی کردن با دیگران را اندازه می گیرد. این تست همچنین می تواند به شما راه حل های مناسبی برای پرورش همدلی پیشنهاد دهد. بعلاوه شما می توانید با مفهوم دقیق همدلی و ارتباط آن با سنگدلی هم آشنا شوید.

تست همدلی؛ چقدر با دیگران همدل هستید؟

خبرنگاران | سرویس روانشناسی - اغلب ما به دنبال انسان هایی همدل برای رفاقت می گردیم. در فرهنگ ما همدلی معادل سنگ صبور بودن است. اما کم پیش می آید که خود افراد همدل از داشتن چنین صفتی راضی باشند! چرا؟

اصلا همدلی یعنی چه؟ خود شما چقدر همدل هستید؟ راه های تقویت همدلی چیست؟ آیا همه افرادی که همدلی نمی کنند سنگدل هستند؟ با انجام تست همدلی، ویژگی شخصی خود را بهتر خواهید شناخت.

معنی همدلی

همدلی کردن به معنای توجه و علاقه داشتن به دیگران است، که در اوایل زندگی به شکل تقلید در انسان شکل می گیرد. طفل در دوماهگی تبسم دیگران را تقلید می کند و به تدریج دامنه تقلید او بیشتر می شود. عمق همدلی ما به این بستگی دارد که وقتی بزرگ می شویم تا چه اندازه همدلی دریافت کرده ایم. با این حال همدلی در دوران کودکی به اوج نمی رسد. توانایی درک احساس دیگران با سن و تجربه افزایش می یابد. همدلی کردن با دیگران برای بقای تمام فرهنگ ها لازم است. آلفرد آدلر، یکی از پیروان فروید همدلی را احساس دیگران را داشتن معنی کرده است. بدون همدلی تمام همکاری های اجتماع از میان می رود.

همدلی یکی از خصوصیات روبرو شدن با دیگران است که درباره اش بررسی های مفصلی انجام گرفته است. دکتر مارک دیویس، استاد دانشگاه ایلنوی، برای اندازه گیری میزان همدلی آزمون های متعددی تهیه دیده است. یافته های او که در نشریات به چاپ رسیده در زمینه درک و رشد و تحول اجتماعی بسیار تاثیرگذار بوده است. پرسشنامه زیر بر اساس یافته های او تدوین شده است.

تست آنلاین سنجش میزان همدلی در افراد

⇓⇓⇓

تست روانشناسی همدلی (سوالات تشریحی)

برای اینکه خود را در زمینه توانایی همدلی با دیگران مورد ارزیابی قرار دهید، با توجه به احساستان در مورد هر عبارت، پاسخ درست را علامت بزنید.

1- در مواقع اضطراری احساساتی می شوم.

الف- ابدا (0 امتیاز)

ب- تا اندازه ای (1 امتیاز)

ج- تا حدود زیادی (2 امتیاز)

د- خیلی زیاد (3 امتیاز)

ه- دقیقا (4 امتیاز)

2- حتی وقتی مطمئن هستم که حق به جانب من است، با صبر و صبوریی به صحبت های دیگران گوش می دهم.

الف- ابدا (0 امتیاز)

ب- تا اندازه ای (1 امتیاز)

ج- تا حدود زیادی (2 امتیاز)

د- خیلی زیاد (3 امتیاز)

ه- دقیقا (4 امتیاز)

3- در فیلم های گریه دار، خودم را جای شخصیت فیلم می گذارم.

الف- ابدا (0 امتیاز)

ب- تا اندازه ای (1 امتیاز)

ج- تا حدود زیادی (2 امتیاز)

د- خیلی زیاد (3 امتیاز)

ه- دقیقا (4 امتیاز)

4- وقتی در کنار شخص افسرده ای قرار می گیرم، ناراحت می شوم و صحبت کردن برایم سخت می شود.

الف- ابدا (0 امتیاز)

ب- تا اندازه ای (1 امتیاز)

ج- تا حدود زیادی (2 امتیاز)

د- خیلی زیاد (3 امتیاز)

ه- دقیقا (4 امتیاز)

5- وقتی دوستی درباره مسائل شخصی اش با من حرف می زند ناراحت می شوم.

الف- ابدا (0 امتیاز)

ب- تا اندازه ای (1 امتیاز)

ج- تا حدود زیادی (2 امتیاز)

د- خیلی زیاد (3 امتیاز)

ه- دقیقا (4 امتیاز)

6- وقتی اختلافم با کسی زیاد می شود، نمی توانم در همان لحظه آن را حل کنم.

الف- ابدا (0 امتیاز)

ب- تا اندازه ای (1 امتیاز)

ج- تا حدود زیادی (2 امتیاز)

د- خیلی زیاد (3 امتیاز)

ه- دقیقا (4 امتیاز)

7- دیگران می گویند که دل نازک هستم.

الف- ابدا (0 امتیاز)

ب- تا اندازه ای (1 امتیاز)

ج- تا حدود زیادی (2 امتیاز)

د- خیلی زیاد (3 امتیاز)

ه- دقیقا (4 امتیاز)

8- درباره حوادث خوب و بدی که قرار است برایم اتفاق بیفتد خیال پردازی می کنم.

الف- ابدا (0 امتیاز)

ب- تا اندازه ای (1 امتیاز)

ج- تا حدود زیادی (2 امتیاز)

د- خیلی زیاد (3 امتیاز)

ه- دقیقا (4 امتیاز)

9- جواب درست اغلب موضوعات سیاه و سفید نیست؛ اغلب واقعیت در حد فاصل این دو واقع شده است.

الف- ابدا (0 امتیاز)

ب- تا اندازه ای (1 امتیاز)

ج- تا حدود زیادی (2 امتیاز)

د- خیلی زیاد (3 امتیاز)

ه- دقیقا (4 امتیاز)

10- وقتی در جمع به شخص تنهایی برمی خورم اندوهگین می شوم.

الف- ابدا (0 امتیاز)

ب- تا اندازه ای (1 امتیاز)

ج- تا حدود زیادی (2 امتیاز)

د- خیلی زیاد (3 امتیاز)

ه- دقیقا (4 امتیاز)

تفسیر نتایج تست همدلی

امتیازنتیجه
امتیاز 25 تا 40میزان همدلی شما بسیار زیاد است. شما می توانید احساسات دیگران را درک کنید و به میزان زیاد از آن ها حمایت و دلجویی کنید.
امتیاز 12 تا 24 میزان همدلی شما در حد متوسط است. می توانید احساس دیگران را درک کنید، اما همیشه بلافاصله این کار را نمی کنید.
امتیاز 0 تا 11همدلی در شما کم است. نمی توانید احساس دیگران را درک کنید و تا زمانی که جای آن ها قرار نگرفته اید نمی توانید احساس کنید که چه می کشند.

زن ها معمولا همدل تر از مرد ها هستند، از این رو امتیاز زن ها بطور متوسط 2 امتیاز بیشتر از مردهاست.

روش های همدلی کردن

به چهار طریق می توانید همدلی کنید:

1- از طریق تخیل و واکنش نشان دادن به شخصیت های خیالی. (مانند سوالات 3 و 8)

2- از طریق توجه داشتن به دیگران (سوالات 5 و 10). افراد همدل بلافاصله احساسات کسانی را که با مشکل روبرو شده اند درک می کنند.

3- از طریق تغییر دیدگاه (سوالات 2 و 9). افراد همدل با آنکه ممکن است موافق شخص مورد نظر نباشند، از انعطاف کافی برخوردارند تا نقطه نظر طرف مقابل را درک کنند.

4- از طریق پریشانی. افراد همدل اغلب حساس هستند و می توانند در مواقع سخت احساسات اشخاص ناراحت شده را درک کنند.

تجربه یک روانشناس از عدم توانایی در همدلی کردن

بازیگری که قرار بود نقش مهمی را ایفا کند برای دریافت کمک به من مراجعه کرد. کارگردان نمایش از بازی او ناراضی بود، زیرا او نمی توانست در نقش مردی اندوه زده، اندوه خود را در لحن صدایش به خوبی نشان دهد. بازیگر که شرایط زندگی شخصی اش شبیه به نقشی بود که باید ایفا می کرد، نمی توانست نسبت به مردی که قرار بود نقش او را بازی کند احساسی همدلانه داشته باشد.

اغلب اوقات ناراحتی های دیگران را درک نمی کنیم، زیرا نمی توانیم خود را جای آن ها بگذاریم، و یا اگر ما هم مسائل آن ها را تجربه کرده باشیم، ممکن است این تجربه چنان تألمی در ما ایجاد کرده باشد که راه احساس همدلی مان مسدود شده باشد. بازیگری که در داستان مان به او اشاره کردیم با چنین موقعیتی روبرو بود. او در اصل به خود اجازه نمی داد که با کسی که می خواست نقش او را بازی کند همدلی نماید. می ترسید که این کار خاطرات مرگ مادرش را در او زنده کند.

همانطور که می بینید افراد فقط از روی سنگدل بودن نیست که همدلی نمی کنند. بلکه شرایط می تواند حتی کاملا برعکس باشد. به عبارتی همه سنگدل ها همدلی نمی کنند، اما همه کسانی که همدلی نمی کنند سنگدل نیستند. در واقع احساس همدلانه داشتن کیفیتی انسانی است. احساس همدلی کردن به این معناست که خود را به جای دیگران قرار دهید و از زاویه دید آن ها به دنیا نگاه کنید. در واقع این مفهوم را برای اولین بار زیگموند فروید به کار برد.

شما چقدر انسان همدلی هستید؟ دیگران چقدر از درد و دل کردن با شما لذت می برند و احساس آرامش می کنند؟ و در مقابل شما خودتان چقدر از داشتن این ویژگی راضی هستید؟

منبع: setare.com
انتشار: 22 اسفند 1399 بروزرسانی: 22 اسفند 1399 گردآورنده: funpc.ir شناسه مطلب: 660

به "تست همدلی؛ چقدر با دیگران همدل هستید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تست همدلی؛ چقدر با دیگران همدل هستید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید